۷۷۲۶
۲۲۰

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱۴۴ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

درست کردن سالاد
من و آقای ساداتی
کتاب هایی که می خواستید
کی اختراع کرد؟(۳)
انشا این هفته من.
کی اختراع کرد؟ (۲)
چه کتابی می خواهی ؟؟
 کی اختراع کرد؟ (1)
درباره ی فیل
چه عجیب 13
کفشدوزک (پینه دوز)
بزرگ ترین گربه جهان

...