صالح کندری

دانش آموز مدرسه میزان

شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.


آخرین ارسال‌های من

پیارسال
پیارسال

کتاب‌های مطالعه شده

7
مهربان ترین پیامبر
فیلیکس ساعت چنده؟
ماکاموشی
ماکارونی و کوفته قلقلی برای همه (یک داستان ریاضی)
داستان پیامبران
مهربان ترین پدر
فیلیکس و گنج های فراموش شده
نقاشی
خطاطی
آشپزی
کامپیوتر
رباتیک
لگوموشن
فوتبال
والیبال
تنیس

پسران

دختران