۷۷۸۶
۸۸

۰ کتاب خوانده‌ام

۶۶ محتوا

۰ دیدگاه

۱ فیلم

۵۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

مهر ماه
لذت نقاشی
خنده واژه
مدرسه‌ی ما
ناهار  با دسر کتاب
سنگ ریزه
خلاقیت با حروف الفبای انگلیسی
بازی بگو من کی ام ؟
به پرچم كشورم افتخار مي كنم
مهارت بافت
تشبه یا تشرف
معصومیت ازدست نرفته

...