کوه ور مقدم

دانش آموز مدرسه میزان (هشتم)


آخرین ارسال‌های من

کتاب‌های مطالعه شده

4
نیمه تاریک وجود
بیداری
سه دقیقه در قیامت
سلام بر ابراهیم 1
۱۱ ماه پیش مدرسه میزان

شرکت کردم

پارسال روش تحقیق / نظافت کلاس

شرکت کردم

پارسال دفترچه ی تلاش

شرکت کردم

پیارسال اعلام داوطلبی مجلس شورای اسلامی

این جانب آبتین کوهورمقدم پایه هفتم کلاس الف داوطلب عضویت در مجلس شورای اسلامی هستم

پیارسال انتصاب رئیس قوه قضائیه

به امید موفقیت

پسران

دختران