محتوای درسی

اطلاعیه حکومتی

قوانین تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی

شورای نگهبان


خلاصه :

قوانین تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

1- حداکثر سه دقیقه کلیپ تبلیغاتی.

2- حداکثر 1 عکس شخصی در سایت.

3- تعداد نامحدود مطلب در سایت.

4- حداکثر روزی یک تبلیغ در گروه پایه.

5- متن حداکثر 5 خط در گروه پایه.

6- عدم توهین و تخریب دیگران.

7- رعایت زمان شروع و پایان تبلیغات.

* زمان شروع تبلیغات ، ابتدای چهارشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۸ و زمان پایان تبلیغات ، آخر وقت شنبه ۴۰۰/۸/۱ می باشد.

بله درسته دقیقا

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
عالیییی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران