رویدادهای عمومی

آموزش تکنیک فوتبال ۲۰۱۷ به بالا


خلاصه :

یادگیری تکنک های FIFAوPS(قسمت اول)

تکنیک های بدرد بخور فوتبال2017 2018 2019  از اینجا یاد بگیرید ودنبال کنید که تکنیک های جدید را یاد بیرید.(قسمت1)

۵ سال پیش
چرت وبی مزه ولی لایک داشت

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
خوب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران