تفكر و سبك زندگي هشتم

فعاليت در منزل صفحه ۱۵



۱۵ مهر ۱۳۹۷ / ۱۱:۰۱:۳۰
۴۷۹۹
۵۳


نقاشي شاهزاده خانم

اگر شما در موقعيتي مانند باغبان قرار بگيريد كه ممكن است راستگويي در كوتاه مدت براي شما پيامد ناخوشايندي داشته باشد،چه واكنشي از خود نشان مي دهيد؟چرا؟



نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.