محتوای درسی

تفكر و سبك زندگي هشتم

فعاليت در منزل صفحه ۱۵


خلاصه :

نقاشي شاهزاده خانم

اگر شما در موقعيتي مانند باغبان قرار بگيريد كه ممكن است راستگويي در كوتاه مدت براي شما پيامد ناخوشايندي داشته باشد،چه واكنشي از خود نشان مي دهيد؟چرا؟

۵ سال پیش
فرض كنيد در مدرسه اتفاقي افتاده است و در وضعيت باغبان قرار داريد.پاسخ فعاليت را بدون تعارف و در يك متن در اين قسمت منتشر كنيد.بحث و تبادل نظر آزاد است

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
آقا میری ببخشید چطور پیگیریتون کنیم؟؟؟؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
آقا من انیمیشن رو همین الان دیدم خیلی قشنگ بود 👍👌👌👌👌👑👑👑❤❤

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

اگر من بودم به رفتاری که حق بود وخلاف قوانین نبود عمل می کردم زیرا سخن حق بی جواب
نمی ماند

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
بله
چون ممکن است بابت راستگویی یک فرد. فرد دیگری را به کشتن بدهد
بطور مثال:فردی بیگناه به زندان افتاده میشه او فرار میکند تا بیگناهی خود را اثبات کند . به فردی میرسه و به او مگه:جان مادرت ازت خواهش میکنم جای مرا به پلیس لو نده
پلیس به فرد راستگو میگوید که فراری کجا قایم شده
فرد راستگو هم طبق معمول راست میگه و فرد بیگناه به اعدام محکوم میشه
و اعدامش میکنند

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

من که راستش رو همیشه میگم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
امین کوزه کنانی من که راستش رو همیشه میگم
کوزه کنانی جان تو هم همینطور باید می گفتی سعی می کنم دروغ نگویم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
اگر حتی به ضرر خودم هم باشه حتما راستش را میگم چون حق را گفته ام
ولی بعضی از افراد فکر می کنند که اگر دروغ بگویند کارشان ساده تر است اما امان از دل غافل که نمی دانند چه معصیت بزرگی را انجام داده اند
(معصیت یعنی گناه)

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
اگر ماجرا خیلی جدی بود و آیندۀ من ممکن بود به دلیل راست گفتن به نظر خودم تخریب شود، به احتمال زیاد دروغ می گفتم ولی تا آنجایی که می توانستم، حقیقت را می گفتم.

امیدوارم روزی به آن جایی برسیم که دیگر کسی به دیگری هیچ دروغی نگوید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
امید وارم...

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

من هم راستش را می گفتم اگر حتی به ضررم خواهد بود.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران