کدام درس ها را بیشتر دوست دارید؟؟


۱۷ مهر ۱۳۹۷ / ۱۶:۵۴:۳۱
۲۱۱۲


شامل دقت و زبان و.....

کدوم درس رو بیشتر دوست داری

چ ه ا ر م

 

پ ن ج م

 

ش ش م

فرقی نداره

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.