۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۹:۳۶:۲۱
۱۰۵
۱

نام محقق  محمد یاسین احمدی نژاد

عنوان موضوع  غزوه { جنگ های پیامبر }

هدف  یادگیری داستان ها و جزیات جنگ های پیامبر

سوالات تحقیق  علت جنگ ها - تعداد لشکریان و ... - علت شکست یا پیروزی و ....

منبع  کتاب {جنگ های زمان پیامبر}

منابع  کتابخانه

مشاور  اقای شعبانی
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.