۲ فیش تحقیق

فیش تحقیق۲

روش


۰۴ آبان ۱۳۹۷ / ۱۲:۰۱:۵۹
۲۵۲

O

بازی های قدیم


نمونه فیش تحقیق      سید حسن قاسمی

 

کتابشناسی

شناسه:0099653653

راهنما:اقا ملایی

عنوان  .مبازی قدیمی

 

 

 

ویراستارعلی راری

مصحح:علی راری 

نویسنده:david daster

مترجم:بهروز فرهاد 

از:

محل انتشار:شهر کتاب 

ناشر:گاج 

سال نشر:

2016

شابک:

 

 

توضیحات:فیشی در بارهی بازی های قدیمی قیمت       

 

 

 

 

 

 

 

 

فیش برداری

شناسه:00998867453

پژوهش:2

شماره:43653

موضوع کلی:GAME

تاریخ:27/7/97

موضوع جزئی:قینت

 منبع OLD PLAy

/

 

PAGE30-50

کلیدواژه:ندارد

برداشت: مستقم£ ترجمه£ ترجمه آزاد£ تلخیص£

متن فیش:

 

 

 

 

 

 

برگه یادداشت شخصی

 

منابع و مآخذ:

 نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.