محتوای درسی

رایانه


خلاصه :

رایانه

درست کردن کارت ویزیت با نرم افزار پابلیشر

با پابلیشر درستش کردی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

1000 درصد که از یک مانیتوری عکس گرفته

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران