محتوای درسی

خوراكي هاي مجازي


خلاصه :

رسانه هاي روزمره

*سه مورد از رسانه هايي كه در طول هفته بيشترين استفاده را از آن ها مي نماييد و با آن  ها ارتباط زيادي داريد را به ترتيب اولويت نام ببريد.

1)

2)

3)

*راه كارهاي مديريت اين رسانه ها را به نظر خودتان و همچنين كارشناسان سواد رسانه اي بيان كنيد

۵ سال پیش
1)اینستاگرام(Instagram)
2)تلگرام(Telegram)
3)سایت(hedayatmizan)
*راهکار های مدیریت
1-کاهش زمان استفاده
2-مدیریت زمان استفاده
3-نحوه استفاده
4- در موارد ضروری به رسانه ها رجوع شود
5-و آن های که اقا توضیح دادند
6-و دیگر هیچ......

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

1. سایت مدرسه
2. خانواده
3. تلویزیون
راه کارها:
1. زمان گرفتن(یعنی برای مثال یک ساعت در سایت بمانم و بعد به بقیه کار هایم برسم)
2. جلو گیری از اعتیاد
3. استفاده درست از فضای مجازی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

1)تلویزیون
2)کامپیوتر
3)اینترنت
راه کارهای مدیریت آن :
1- کنترل و مدیریت زمان
2- استفاده هوشمندانه از رسانه ها

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
1
.اینستگرام
..تلگرام
...پیام رسان بله
2
.جلوگیری از استفاده ی بیش از حد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

*
1- تلگرام
2- اینستاگرام
3- سایت میزان
*
1- چون اکثر این رسانه ها مجازی هستند، باید اول ما استفاده ی درست از فضای مجازی را بلد باشیم.(باور نکردن هر مطلبی که در فضای مجازی می آید)
2- باید برای خود، زمانی تعیین کنیم که بیش تر از حد از این رسانه ها استفاده نکنیم.(اعتیاد)
3- گذراندن وقت خود با رسانه های واقعی و صحیح(دوست خوب، خانواده و...)

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

1.تلویزیون
2.خانواده
3.سایت مدرسه
برای اینکه مدریت کنیم باید برنامه ریزی کنیم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
اینستاگرام
تلگرام
تلویزیون
اموختن سواد رسانه ای
سواد رسانه ای مانند رژیم غذایی می باشد که مشخص می کند کدام مواد مضر و کدام مفیدند کدام را به چه اندازه و چگونه مصرف کنیم
وقتی مصرف رسانه ای خود را تعیین کنیم و از ویژگی هر رسانه را اگاه باشیم و مضرات و فواید هر رسانه را بشناسیم یک قدم از سواد رسانه ای را طی کرده ایم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
تلویزیون
تلگرام
وایبر
اینیستاگرام
برای ایتکه تمام این مطالب علکی ومجازی هستند ما نباید بدئن دلیلی موجه از ان ها پیروی کرده ویا ان ها را باور کنیم این گونه خوراکی های رسانه ای خوش مزه ای خواهیم داشت

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

1.کنسول بازی
2.تلگرام
3.معلم
وقت شناسي و به موقع استفاده كردن

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

1- خانواده
2- سایت مدرسه
3- تلویزیون
مشخص کردن وقت برای استفاده از رسانه ها
استفاده درست از رسانه ها

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران