خوراكي هاي مجازي۲۸ آبان ۱۳۹۷ / ۰۷:۰۹:۲۴
۱۰۷۵
۴۰

رسانه هاي روزمره

*سه مورد از رسانه هايي كه در طول هفته بيشترين استفاده را از آن ها مي نماييد و با آن  ها ارتباط زيادي داريد را به ترتيب اولويت نام ببريد.

1)

2)

3)

*راه كارهاي مديريت اين رسانه ها را به نظر خودتان و همچنين كارشناسان سواد رسانه اي بيان كنيدنمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.