رویدادهای مدرسه

PUBLISHER


خلاصه :

:o :o :o :o

 IT Resume MAKE IN THE PUBLISHER

خوب بود ولی می شد یکم فنتش بزرگ تر باشه و فاصله متن ها بیشتر باشه☺

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام خیلی جای بهتر شدن دارد
مثلا
فونت بزرگ
رنگ دهی
عکس گذاشتن
بدون عجللللللللللللللله
بدون فظای خالی
متن دقیق و فکر شده
و...

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

آفرین٬خوبه٬ ولی ای کاش از فونت بزرگتری استفاده میکردی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
ممنون

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

خیلی خوبه ولی کاش عکست هم می گذشتی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
خیلی خوب بود و کامل فقط یه مشکل در استفاده از خلاقیت و رنگبندی کادر و کمی ساده

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
عرفان جان خیلی خوب بود ولی حیف کادر بندی مناسبی نداشتی و از تنوع رنگ استفاده نکردی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران