محتوای درسی

تحقیق ها

تحقیق جغرافی

درس جغرافی


خلاصه :

گونه های محاجم

گونه مهاجم به موجود زنده‌ای گفته می‌شود که از پیش در یک زادبوم حضور نداشته و با معرفی شدن به آن زادبوم باعث بر هم خوردن نظم طبیعی آن و ایجاد خسارت‌های اقتصادی، محیط زیستی یا بوم‌شناختی می‌شود. گونه مهاجم به دلیل آنکه تعلقی به زادبوم معرفی شده به آن ندارد می‌تواند گونه‌های رقیب را کنار بزند و مانع از رشد و زایش دیگر گونه‌هایی شود که به صورت طبیعی در آن منطقه زندگی می کرده‌اند.
البته تمام گونه‌های غیربومی زیان‌بار نیستند. گاهی گونه‌های غیربومی به خوبی جذب اکوسیستم شده و موقعیتی مثل گونه‌های بومی پیدا می‌کنند
 دو گونه گیاهی مهاجم سنبل آبی (Eichhornia crassipes) و آرولا (Azolla filiculoides) جزو گونه های گیاهی هستند که طی سال های اخیر آسیب ‌های فراوانی را به محیط های طبیعی کشور به ویژه تالاب ها وارد کرده است.

۵ سال پیش
ممنون البته مهاجم درسته نه محاجم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران