دلنوشت

کار رایانه

کارت دانش آموزی

ورژن۲


خلاصه :

کارت دانش آموزی نسخه دوم

من یک کارت دانش آموزی جدید درست کردم سعی کردم بهتر از قبلیه باشه.

۵ سال پیش
دیگه زیادی سادس

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

کارت ساده ای است اما خوبه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
خیلی ساده بدون خلاقیت

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران