محتوای درسی

تفكر و سبك زندگي هشتم

فعاليت در منزل صفحه ۶۳ (مغالطه)


خلاصه :

انواع مغالطات

در فيلم (ديو وكيك)با موجودي مواجه مي شويم كه در ابتدا خشن به نظرمي رسد :اما در ادامه فيلم ديديم او قلب مهرباني دارد .اگر كسي مبناي قضاوت را پيش فرض هاي خود قرار دهد وآن ها راملاك قبول يا رد حقايق وواقعيت ها بداند ممكن است مرتكب نوعي خطا شود كه به آن (مغالطه رها نكردن پيش فرض )مي گويند .اكنون جملات زير را بخوانيد و بنويسيد در هريك از جملات چه مغالطه اي وجود دارد ؟

همه موجودات زشت خشن و بدند

همه معلم ها دانش آموزاني را دوست درند كه آرام در يك گوشه بنشينند

من ديگر پير شده ام اين چيز ها از من گذشته

پسر كه گريه نمي كنه

2) شما چه مثال هايي مي توانيد براي اين نوع مغالطه بنويسيد(3 مورد مغالطه به همراه مثال و اسم آن بنويسيد)

همه ی موجودات زشت و خشن نیستند بلکه ممکن است موجودی هم باشد که ظاهرش زشت و خشن باشد ولی دل مهربانی 😘 داشته باشد 
شاید معلمی هم باشد که دانش اموز فعال و پر انرژی را دوست داشته باشد پس نمی توان گفت همه معلم ها
فردی که پیر شده ام می تواند آن کار را انجام دهد و حتی بهتر از یک فرد جوان زیرا ان فرد از تجربیات بالایی برخوردار است 🤥🤥🤥
پسر هم می تواند گریه کن و باید هم گریه کند و احساساتش را بیرون بریز گریه فقط برای فرد یا اشخاص خاصی نیست

همه ی گل ها بوی خوبی دارند🌸

همه پرتغال ها ترش هستند🍊

همه دستگاه های که ساخت چین است به درد نخورد است و کیفیت خوبی ندارد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
اااااا.یادش بخیر😁

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
.همه ی موجودات زشت خشن نیستند
..معلم ها بچه ی درس خوان ومودب رادوست دارند آرام نشستن ملاک نیست
...دود از کنده بلند می شود
....پسر هم به موقع گریه می کند
2.هوا تمیز است تمیز صفت است پس هوا هم صفت است
2..دیوار موش دارد موش هم گوش دارد پس دیوار هم گوش دارد
2...گل سرخ است سرخ رنگ است پس گل هم رنگ است.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

یک مثال از مغالطه
یک فرد ناشنوا کره کره خوردنی است پس افراد ناشنوا هم خوردنی هستند

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

1- همه موجودات زشت و خشن نیستند، بلکه ممکن است قلب مهربانی داشته باشند
2- همه معلم ها دانش آموزان با ادب و درس خوان و باهوش را دوست دارند
3- نه شاید من پیر شده باشم اما در بسیاری از کارها تجربه بالایی دارم.
4- نه گریه کردن که فقط مخصوص دختر ها نیست ، بلکه هر انسانی ، چه مرد و چه زن گریه می کنند.
مثال هایی برای مغالطه :

1- مداد نوک دارد، کلاغ هم نوک دارد، پس مداد کلاغ است.
2- در باز است ، باز پرنده است، پس در پرنده است.
3- چراغ روشن است ، هوا هم روشن است پس چراغ هم هوا است.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

1-ممکن است برخی از موجودات باطنی مهربان و دلسوز داشته باشند
2-همه ی معلمان شاگردان زرنگ را دوست دارند
3-هر چقدر که پیرتر می شوم تجربیاتم افزایش می یابد و با تجربیاتم میتوانم بسیاری از کار ها را انجام دهم
4-پسران هم احساسات دارند و حق گریه کردن دارند
........
1-شکست مقدمه ی پیروزی است،پیروزی شیرین است، پس شکست هم شیرین است
2- امیر دوست بیست ساله علی است. (بیست ساله: برای مدت بیست سال؛ دارای سن بیست سال)
3-همه ی غذا ها بد مزه اند

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

1- همه موجودات باطن بدی ندارند ونمی شود با خطا یکی از آنها بقیه آنها را نیز قضاوت نمود

2- همه معلمان شاگردان درس خوان را دوست دارند نه تنبل و گوشه نشین اگر فقط ملاک گوشه نشینی بود پس دیگر معلمان به درس بچه ها چه کار دارند

3- پیر شدن نشانه این نیست که دیگر مرده ایم وکاری از دستمان بر نمی آید


4- گریه یک عمل طبیعی انسانیست

...............................................................................................................................................

1- صدق مارا حفظ می کند : پس هر کس صدقه بدهد دیگر لازم نیست برای امتحان درس بخواند

2- امتحان آسان است : پس هیچکس نمی خواهد درس بخواند دیگر

3- خداوند حق انسان های فقیر را در زندگی انسان های ثروتمند قرار داده است پس فقیران می توانند دزدی کنند

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۵ سال پیش
سلام آقا میری
مثال مغالطه:
دیوار موش داره موشم گوش داره پس دیوار گوش داره😆😆😆😆😆


سعادت غایت زندگی انسان است
غایت زندگی انسان مرگ است
پس سعادت انسان همان مرگ اوست😅😅😅😅

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

1-همه موجودات باطن بدی ندارند وشاید باطن مهربانی داشته باشند.
2- هیچ معلمی دانش آموز ساکت را دوست ندارد.
3- پیرشدن نشانه بی حالی نیست.
4-همه گریه می کنند.
...............................................................................................................................
1- در باز است باز یک پرنده است پس در یک پرنده است.
2- هوا تمیز است تمیز یک صفت پس هوا یک صفت.
3-امتحان سخت پس همه درس می خوانند

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران