جلسه پنجم

میکسر

ویرایش صدا به طور حرفه ای


۰۴ دی ۱۳۹۷ / ۲۳:۵۲:۰۰
۲۲۷


گین لوکات ویس فیلتر

بسم الله ارحمن الرحیم

بعد از ورود صوت در دستگاه وارد تقویت کننده های صدا می شود.

پیچ گین:

با کم و زیاد کردن این پیچ حساسیت صدا را نسبت به میکروفن زیاد می کتد. یعنی ما وقتی میکروفن را در جای ثابتی بذاریم و فاصله خودمان را کم و زیاد کنیم با کم و زیاد کردن این پیچ می توان این مشکل را حل کرد.

باید حواسمان باشد کهیکدفعه این پیچ را در مراسم ها کم و زیاد نکنیم.

فاصلعه  استاندارد میکروفن با دهان 10 سانتی متر است که بسیاری این را رعایت نمی کنند.بعد از این پیچ دو دکمه زیر این پیچ است که عبارت اند از:

کلید لو کات:کلیدی است که با فعال کردن ان صدا های ضعیف را و مزاحم را حذف می کند مانن صدا باد.

کلید ویس فیلتر:با فعال کردن این دکمه به عبارت ساده صدا کمی پر و برجسته می شود.

 

 

 

جلسه بعد با ما همراه باشید با یاد دهی دایناکورد

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.