این، ما هستیم! کوچکتر از نقطه


۱۰ دی ۱۳۹۷ / ۱۶:۰۹:۲۹
۱۵۶
۱۵


زمین از فضا

مغرور نباشیم!
این عکس را مریخ نورد " اسپرینت " ساعاتی قبل از طلوع آفتاب مریخ گرفته است، این نقطه کوچک، ما هستیم! همه ما، همه تاریخ ما و همه افرادی که دوستشان داریم، اینجا هستند!
🌿🌸🌿🌸
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.