محتوای درسی

نقشه موضوعی

رایانه


خلاصه :

درست کردن نقشه موضوعی با نرم افزار Edraw  max

Edraw max  نرم افزاری است که ما می توانیم نقشه ونمودار درست کرد

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران