تحریم تنباکو


۲۲ دی ۱۳۹۷ / ۱۰:۲۱:۳۶
۷۱
۳


..

امروز سالگرد صدور فتوای تحریم تنباکوست.

موضوعی که باعث یه نهضت بزرگ در ایران شد.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.