آموزش

تکلیف رایانه

ازمایش کامپیوتری


خلاصه :

ازمایش با رایانه

ما با رایانه در کلاس رایانه یه ازمایش رایانه ای انجام دادیم جاتون خالی

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران