محتوای درسی

رایانه


خلاصه :

تکلیف این هفته  کلاس رایانه  این بود که ماباید یک آزمایش را می کشیدیم

آزمایش قند و اسید سولفوریک

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران