تحقیق میدانی


۰۶ بهمن ۱۳۹۷ ۲۱:۰۱:۲۳
۱

             روش تحقیق میدانی چیست؟

روش تحقیق میدانی میتواند روشی برای جمع آوری داده های کیفی در نظر گرفته شود. در واقع محقق باید خودش وارد میدان شود تا بصورت طبیعی با مسئله روبرو شود. این روش ، به روش مشاهده مشارکتی بسیار نزدیک است. در روش میدانی محقق باید تمام نکات مهم را یادداشت کند تا بعد از اتمام ، آنها را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند.این شیوه امروزه به یکی از پرکاربرد ترین روش های پژوهش های اجتماعی مانند جامعه شناسی و انسان شناسی بدل شده و کمتر پژوهشگری است که به اهمیت این شیوه آگاهی نداشته باشد. این روش اغلب از طریق مصاحبه و مشاهده انجام می پذیرد. در حال حاضر از این روش برای بسیاری از مسائل و موضوعات اجتماعی در رشته های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

یاعلی

منابع و مآخذ:
نمایش دیدگاه‌های بیشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.