حکومت میزان

وزارت اتباطات

گزارش


۱۱ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۵:۰۱:۴۴
۲


در هفته ای که گذشت فعالت های زیر انجام و یا در دست اجرا قرار گرفت :

        - اولین جلسه هیئت دولت برگزار و طرح های پیشنهادی به شخص رهبری و ریاست جمهوری
 

 و معاونین تقدیم شد 


        -ا ولین جلسه اعضای وزارت جهت شرح مسئولیت ها و شناخت همکاران برگزار

 گردید


        - روند انجام برخی از وظایف از جمله تایپ و جراید تصریح شد

 

 

به امید خدمتی صحیح به شما دانش آموزان میزانی

 

سید محمد مهدی هاشمی قمی - وزیر ارتباطات میزان

Mr.ELEVENنمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.