ترامپ ترامپ بی وجدان


۲۱ فروردین ۱۳۹۸ / ۲۱:۰۱:۰۰
۲۳۹
۱۴


سرودی هدیه شده به ترامپ...

به مناسبت 22 بهمنچندرسانه‌ای :

Download Video: MP4
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.