محتوای درسی

رایانه


خلاصه :

تکلیف این  هفته کلاس رایانه

تکلیف این هفته کلاس رایانه کشیدن نقشه ساختمان با نرم افزار ایدرا مکس است

۴ سال پیش
خوب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران