گزارش دوم طرح سواد اقتصادی دانش آموزان نهم


نهم تفکر و سبک زندگی عمومی


۲۵ اسفند ۱۳۹۷ / ۱۱:۰۴:۳۸
۳۶۳
۹۸


گزارش مرحله دوم

دانش آموزان پایه نهم گزارش پیشرفت طرح سرمایه گذاری خودشان را در ذیل این پست منتشر نمایند.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.