۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷:۲۱:۳۸
۱۴
۱

گردبادچرخنده ای از باد است که با سرعت روی زمین حرکت می کند و همه ی چیزهای سر راهش را به سوی خود می کشد و بالا می برد. گردبادها، به طور عمده، در امریکای شمالی اتفاق می افتند. 

* در سال 1930، در آمریکا، گردبادی یک قطار را از زمین بلند کرد و به داخل یک رودخانه انداخت.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


<