محتوای درسی

رایانه هشتم

معرفی اسنگیت با استفاده از اطلاعاتی با کار با آن کسب کرده ایم


خلاصه :

اسنگیت نرم افزاری برای عکس گرفتن

 کار اصلی اسنگیت عکس گرفتن از صفحه مانیتر است اما می توان فیلم همراه با صدا هم گرفت

 مثلا ما می توانیم برای نشان دادن عکس نرم افزاری روی صفحه مانتیر از این اسنگیت استفاده

کنیم 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران