سایت

هدایت میزان

معرفی


۲۵ اسفند ۱۳۹۷ / ۲۲:۳۱:۰۵
۵۲۶


معرفی سایت میزان

در این فیلم کوتاه با استفاد ه از نرم افزار کامنتاسیا توانستم بخش های مختلف سایت میزان را نشان بدهم و در مورد آن به فرادی که مشکل دارند،مشکلات آن ها در سایت حل شود.


چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.