رویدادهای عمومی

تلاوت سوره مباركه حمد

تلاوت هاي ماندگار(۱)

محمد صديق منشاوي


خلاصه :

تلاوت سوره مباركه حمد اساتيد بزرگ قرآن و نوجوان ايراني

جهت حظ و بهره معنوي و استفاده دانش آموزان گرامي.

تلاوت سوره مباركه حمد اساتيد بزرگ قرآن و نوجوان ايراني

عالی بود فیض بردیم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

خیلی خوب بود
البته که به پای تلاوت بچه های ما نمیرسه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

عالی بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
سلام آقا خیلی دلم میخواد که مانند یکی از این قاریان قرآن کریم بتوانم قرائت کنم
به امید روزی که بتوانم بتوانم این کار را بکنم
یا علی مدد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران