مقالات

اجتماعی . جغرافی و تاریخ

شهر دزفول

پایتخت مقاومتی ایران


خلاصه :

فعالیت نوروز

در این بخش پاور پوینتی در باره شهر دزفول آماده کرده ام.

در این پاورپوینت شهر دز فول را از نظر جغرافیایی . اجتماعی و تاریخی بررسی کرده ام.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران