تفكر و سبك زندگي هشتم

مدرسه ي شاد

فعاليت در منزل صفحه ۱۳۵


هشتم قرآن عمومی


۲۰ فروردین ۱۳۹۸ / ۱۴:۰۱:۲۵
۲۴۴
۴۰


راه كار هاي يك مدرسه شاد

با نظرسنجي از پنج نفر از اعضاي خانواده و اطرافيان راه هاي ايجاد يك مدرسه شاد را برسي و خلاصه نظرات انها را در كلاس مطرح كنيد.

هر كدام از دانش آموزان 5 راهكار با توضيح ارائه دهند.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.