بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی interactive physics

تکلیف رایانه


۲۴ فروردین ۱۳۹۸ / ۲۲:۰۱:۵۸
۳۱
۰


نرم افزاری مناسب برای علاقه مندان به فیزیک

بیش از۱۲۰۰۰ مدرسه درکل جهان از این نرم افزار استفاده می کنند وقابلیت اجرای آزمایشات فیزیک با دقت بالا را دارد مثل ویژگی مواد،گرنش،مقاومت هوا و... .

حتی نتایج آزمایش هارا می توان به صورت عدد ونمودارو انیمیشن نشان می دهد.

منابع و مآخذ:

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.