محتوای درسی

رایانه


خلاصه :

تکلیف این هفته کلاس رایانه درباره  آنتی ویروس خوب بود

الف)آنتی ایکس باشد: یعنی حتی اگر آنتی ویروس خوب داشته باشید ولی آنتی وُرم خوبی نداشته باشید دستگاه شما بازهم دچار مشکل خواهد شد، به همین دلیل یکی از خصوصیات آنتی ویروس خوب داشتن یک آنتی وُرم خوب همراه با آنتی ویروس است.

ب )قابلیت آپدیت شدن در حالت آفلاین.

ج )سرعت اسکن بالا

د )سادگی کار با نرم افزار

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران