سبك زندگي

فعاليت تفكر صفحه 159

پايه هشتم


۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۱۴:۰۱:۲۰
۱۷۶
۲۵


شاد نگه داشتن سالمندان

فعاليت صفحه 159

در مورد راه هاي شاد نگه داشتن سالمندان خانواده خود تحقيق كنيد.

4 مورد از راهكار هاي خود را بنويسيد.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


<