چهارشنبه ها با طعم اردوی یکروزه


۱۸ تیر ۱۳۹۸ ۱۶:۰۱:۲۱
۲۴۶
۳

در ادامه می توانید گزارش اردوها و بازدید های یک روزه ای  که دانش آموزان دبیرستان میزان دوره اول در چهارشنبه های پایگاه تابستانی به آنها می پردازند را ببینید . امیدوارم که به همگی آنها خوش بگذرد انشاء الله

منابع و مآخذ:
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.