وقتی ریزترین موجودات زنده زمین از فضا دیده میشن!


۱۰ مرداد ۱۳۹۸ / ۱۶:۳۶:۳۷
۲۷۴
۱


وقتی ریزترین موجودات زنده زمین از فضا دیده میشن!

وقتی ریزترین موجودات زنده زمین از فضا دیده میشن!

فیتوپلانکتون‌ها اونقدر ریزن که با چشم مسلح دیده نمیشن اما وقتی به تعداد زیاد تو خلیج فنلاند کنار هم قرار میگیرن حتی از فضا هم قابل مشاهده اند.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.