۱۰ شهریور ۱۳۹۸ / ۲۳:۱۱:۴۰


مکن نمــــــاز بر آن هیچ‌کس که هیچ نکرد که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد

حرص نداره که...
مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گِرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند: «نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟» گفت: «نیکبخت آنکه خورد و کِشت و بدبخت آنکه مُرد و هِشت .»
مکن نمــــــاز بر آن هیچ‌کس که هیچ نکرد
که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد
گلستان سعدی

برچسب‌های این مطلب:

مناسبت‌ها


نمایش دیدگاه‌های بیشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.