برگزاری مراسم تنفیذ


۱۴ مهر ۱۳۹۸ / ۱۲:۰۱:۲۰
۱۲۹


مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری برگزار شد

در این مراسم که در تاریخ 13 مهر  به نجام رسید آقای حق وردی رئیس جمهور منتخب دانش آموزان و آقای عنابی رئیس قوه قضاییه، به ترتیب حکم تنفیذ ریاست جمهوری و قوه قضاییه  را از دست

رهبر حکومت دریافت کردند. 

همچنین در این مراسم، جناب آقای مالکی،رهبر حکومت سخنانی درباره افزایش همکاری بین قوای سه گانه و لزوم انجام صحیح مسئولیتها ایراد نمودند
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.