محتوای درسی

فصل ۵ : نیرو

نیروهای وارد بر اجسام


خلاصه :

در این فیلم، با نیروهای وارد بر اجسام مختلف آشنا می شوید.

اگر یادتان باشد، در کلاس نیروهای مختلف وارد بر اجسام را بررسی کردیم. این فیلم برای تکمیل این قسمت آموزشی در اختیار شما قرار می گیرد.

با تشکر

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
حسین ضیاءآذری با تشکر
خواهش میکنم. اگه مطلب مرتبطی داشتید شما هم قرار بدید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
ممنون

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
S.shobeir ممنون
خواهش میکنم...

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران