محتوای درسی

فیزیک نهم

پروژه های کار در منزل دانش آموزان نهم


خلاصه :

در طی هفته تعطیلی تعدادی پروژه کار در منزل برای دانش آموزان نهم تعریف شد.

این پروژه ها با استقبال وسیع دانش آموزان نهم مواجه شد. تصاویر زیر تعدادی از پروژه های ساخته شده توسط دانش آموزان را نمایش می دهد.

البته این تنها تعدادی از پروژه های ساخته شده است و به دلیل انبوه تصاویر تنها تعدادی از آنها را منتشر می کنیم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران