آنچه که از قلب خود باید بدانید

قلب

...


۲۲ دی ۱۳۹۸ / ۱۹:۰۱:۵۵
۴۴۳


آنچه که ازقلب باید بدانید

هرطپش قلب انسان حدود هشت دهم ثانیه طول میکشد وپس از آن حدود چهار دهم ثانیه قلب استراحت می کند.

قلب انسان یک نوع ماهیچه است امابا ماهیچه های دیگر دربدن تفاوت دارد.

 قلب هرکسی تقریبا به اندازه مشت گره کرده دست راستش است.

کاربیست وچهارساعته قلب درمقام مقایسه مانند این است که بارِ هم وزن خود را تاارتفاع 90کیلومتری بالا ببرد.

ضربان قلب یک انسان عادی درزمان استراحت ، بین 72تا76 ضربه دردقیقه است. اما ضربان قلب ورزشکاران حرفه ای گاهی تا50ضربه دردقیقه نیز پایین می آید.

قلب هرانسان دردقیقه 5/5 لیتر خون به تمام بدن پمپاژ می کند.

قلب ورزشکاران دراثر ورزش بزرگتر شده وخون بیشتری را درخود جای می دهد.

غذاهای چرب، فست فود، نمک زیاد ودخانیات به شدت برای قلب مضرهستند.

ورزش منظم وروزانه وخوردن میوه وسبزیجات باعث تقویت قلب می شود.

برچسب‌های این مطلب:

بهداشت علمی
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.