محتوای درسی

روش تحقیق

معماری اسلامی

معماری اسلامی


خلاصه :

ما در کلاس روش تحقیق ....

ما در کلاس روش تحقیق تحقیق هایی در مورد موضوع های خود میکنیم .

تحقیق های ما باید از جاهای مطمئن باید باشد چون اگر مطمئن نباشد  ممکن است تحقیق غلط باشد .

بهترین جای تحقیق برای ما کتاب است .

من برای تحقیق خود از دو کتاب معماری اسلامی و 

هندسه و معماری اسلامی  استفاده کردم.

نویسندگان این کتاب ها  به ترتیب روبن هیلن برند ومهرداد قیومی هستند.

بعد از تحقیق میرسیم به بخش فیش نویسی که ما تحقیق های خودمان را  در فیش می نویسیم.

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران