محتوای درسی

فیزیک نهم

اسلایدهای فصل فشار


خلاصه :

سلام. اسلایدهایی که برای فصل فشار در کلاس درس بررسی کردیم رو اینجا قرار میدم تا اگه خواستید بتونید مرور کنید.

یه خبر خوب :

به زودی امتحان این فصل رو خواهیم گرفت... laugh

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

ما از امتحان نمی ترسیم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
باسلام

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران