آموزش

فعالیت منزل


خلاصه :

فعالیت منزل هفته اول دانش آموزان چهارم

فعالیت منزل هفته اول دانش آموزان چهارم در سال تحصیلی 96-97 تقدیم دانش آموزان گردید.

با هدف غنی سازی اوقات فراغت و کسب مهارت های زندگی اجتماعی برنامه ریزی گردیده است..

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران