دلنوشت

ساخت کارنامه

تکلیف رایانه


خلاصه :

من این کارنامه را با برنامه اکسل ساختم

من این کارنامه را با برنامه اکسل ساختم

من این مطلب را 3 روز پیش در قسمت تکالیف من فرستادم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران