از لحاظ معنوی و عملی :

آماده شویم ...

این همان بزرگ ترین وظیفه ما است ...


۲۲ فروردین ۱۳۹۹ / ۲۳:۲۰:۱۷
۱۶۰


وظیفه منتظران واقعی حضرت بیقه الله ...

رهبر انقلاب: بزرگترین وظیفه‌ی منتظران امام زمان این است که از لحاظ معنوی و عملی و پیوندهای دینی با مؤمنین و همچنین برای پنجه درافکندن با زورگویان، خود را آماده کنند.





برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.