وظايف دانش آموزان درحکومت میزان

درحكومت، وظايف چگونه تقسيم مي شود؟


۱۴ آذر ۱۳۹۶ / ۱۶:۰۳:۱۹
۲۰۳
۰


هردانش آموز به عنوان شهروند ميزان يك يا دومسئوليت را به عهده مي گيردو انجام مي دهد.

همانطورکه قبلا عنوان شد، قراراست تا آنجا كه امكان دارد کارهاي مدرسه، درقالب حکومت انجام شود و دانش‌آموزان به عنوان شهروندان این حکومت مسئولیت انجام این کارها را به عهده بگیرند. به همین منظور پس از انتخابات و انتصابهایی که انجام می شود، بقیه دانش آموزان تحت عنوان معاونين، وزرا يا کارمندان سه قوه در پست‌های خود قرار می گیرند و به خدمت مشغول می شوند. در این راستا هر دانش آموز حداقل یک و حداکثر دو شغل می تواند داشته باشد. حکومت نیز در قبال پذیرفتن مسئولیت (یاشغل) به کارمندان خود معادل 20 امتیاز درهفته حقوق پرداخت می کند. درضمن به خاطر اهمیت  انجام صحیح مسئولیتها و ارتباط آن با مهارت های اجتماعی دانش آموزان، قسمتی از ارزشیابی مستمر درس مطالعات اجتماعی به انجام مسئولیت اختصاص یافته است .

   تقسیم مسئولیت ها: برای اینکه دانش آموزان در مسئولیتهایی به کارگرفته شوند که علاقه مندِ انجام آن باشند، قبل از اینکه مسئولیت هاتقسیم شود، شغل هایی راکه مایل به انجام آن هستند، دربرگه هایی نوشته وتحویل رئیس جمهور می‌دهند. سپس رئیس جمهور و وزیرانش شغل افراد را با توجه به علاقه های آنها انتخاب نموده و به آنان اعلام می‌کنند.

شرح وظایف: به عنوان یک کار اصولی و مهم و برای اینکه با تغییر حکومتها شیوه ی انجام هر مسئولیت تغییر نکند، برای هر مسئولیتی شرح وظایف نوشته شده است و هر شخص قبل از ورود به مسئولیت خود باید شرح وظایف راخوانده و به آن مسلط شود. 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط