محتوای درسی

قرآن


خلاصه :

طرح درس قرآن هفتم

تلفظ صحیح حرف غ(غین)

 

روخوانی صفحات ۳۵و۳۶

۴ سال پیش
انجام گردید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران